Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyernes ”Verden i børnehøjde”, Tanzania

André fra Tanzania - Afsnit 1 - "Mit hjem"
/